OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

21 grudnia 2018 Off By admin

WÓJT GMINY STARY BRUS
Na podstawie art. 13, art. 11 ust. 2 oraz art. 4 działalności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały NR XXIX/141/18 Rady Gminy Stary Brus W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stary Brus z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. oraz Zarządzenia Nr 38/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADA PUBLICZNYCH W 2019 r.

Całość ogłoszenia: 
zarzadzenie 38/2018 z treścią ogłoszenia
Formularz ofertowy