PODSUMOWANIE KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO „STOP PRZEMOCY”

PODSUMOWANIE KONKURSU LITERACKO- PLASTYCZNEGO „STOP PRZEMOCY”

5 czerwca 2024 Off By admin

4 czerwca  2024 roku w Szkole Podstawowej w Starym Brusie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu literacko-plastycznego dla dzieci i młodzieży „STOP Przemocy”. Konkurs był organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej  w Starym Brusie.

Celem konkursu było zmotywowanie do refleksji dotyczącej przeciwdziałania przemocy domowej, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy domowej.

Konkurs realizowany był w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030

Do konkursu wpłynęły 41 prace plastyczne i jedna  literacka.

Uroczystego wręczenia nagród dokonała Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Iwona Jung oraz Zastępca Przewodniczącej Anna Mutwicka i przedstawiciel oświaty Żaneta Sawczuk-członek Zespołu Interdyscyplinarnego.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe dyplomy i upominki rzeczowe.

KM_C224e Q76

Sponsorami nagród byli:

  • Poleski Park Narodowy,
  • Bank Spółdzielczy Cyców O/Urszulin,
  • Państwo Barbara i Wojciech Myć,
  • Fundacja Bank Żywności w Lublinie,
  • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Brusie
  • pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie.

Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz Pani Elżbiecie Kloc Dyrektor Szkoły  Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie i całemu gronu pedagogicznemu za okazaną życzliwość, zaangażowanie i wsparcie naszych działań mających na celu profilaktykę i przeciwdziałanie przemocy domowej.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu za pomysłowość oraz umiejętne przedstawienie tematu.

KM_C224e Q76

Wybrane prace zostaną umieszczone na ulotkach informacyjnych rozpowszechnianych przez Zespół Interdyscyplinarny w gminie Stary Brus oraz zostaną zaprezentowane w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie.

KM_C224e Q76