Pomoc żywnościowa – wydawanie żywności

Pomoc żywnościowa – wydawanie żywności

17 marca 2016 Off By admin

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria zakwalifikowania do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w postaci paczek żywnościowych ( 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie ), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie. W przypadku kiedy dochód przewyższa ustawowe kryteria dochodowe a rodzina czy osoba znajduje się w trudnej sytuacji należy oprócz dochodu złożyć stosowne oświadczenie o znajdowaniu się w szczególnie trudnej sytuacji.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których znajdą się artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, kawa zbożowa, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, ser topiony, groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Artykuły będą wydawane zgodnie z asortymentem przekazanym przez Fundację Bank Żywności w Lublinie.

Osoby, które jeszcze nie korzystały z paczek żywnościowych a zainteresowane są otrzymaniem pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, muszą zgłosić się do Ośrodka w celu wyliczenia dochodu i ewentualnie pobrania wymaganego skierowania. W tym celu należy zabrać ze sobą dowód osobisty i udokumentować dochód ( np. zaświadczenie o dochodzie netto z pracy, odcinek czy decyzja świadczenia emerytalno- rentowego za m-c luty br.).

Rodziny/osoby, które już korzystały z pomocy w postaci paczek żywnościowych, winny zgłaszać się bezpośrednio do punktu wydawania z dowodem tożsamości.

Wydawanie żywności będzie odbywać się w dniach: 18, 21, 22, 23 marca 2016 ( tj. piątek, poniedziałek, wtorek i środa ) w godzinach od 9.30 do 13.30 w magazynach Urzędu Gminy na terenie byłej bazy SKR w Starym Brusie.