Praca dla zootechnika!

Praca dla zootechnika!

11 maja 2017 Off By admin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika na stanowisku zootechnika w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w zadaniowym systemie czasu pracy

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:
• planowanie i organizacja pracy pracowników produkcji zwierzęcej,
• prowadzenie dokumentacji hodowlanej.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe rolnicze,
• min. 3-letnie doświadczenie w pracy w rolnictwie,
• praktyczna znajomość tematyki w zakresie: żywienia, systemów utrzymywania, rozrodu oraz profilaktyki zwierząt,
• umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, kultura osobista,
• znajomość obsługi komputera,

Wniosek o zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Dział Spraw Pracowniczych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (pokój nr 257 w godz. 7.30-14.30) do 30 maja 2017 r., z dopiskiem „oferta zootechnik”, wraz z następującymi dokumentami:
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kserokopie innych dokumentów – zaświadczenia, certyfikaty – potwierdzających spełnienie wymienionych wymagań.

Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.