Prace projektowe i budowlane sieci światłowodowej

Prace projektowe i budowlane sieci światłowodowej

5 marca 2024 Off By admin

Informujemy, że na terenie Gminy Stary Brus firma LUBNET sp. z o.o. będzie wykonywała prace projektowe i budowlane w ramach realizacji programu „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, priorytet C1. Poprawa dostępu do szybkiego internetu, działanie C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam. Budowa sieci NGA na terenie powiatu parczewskiego i włodawskiego w technologii PON dla obszaru konkursowego 5.06.13.19” na obszarze obejmującym powiat parczewski i włodawski. Celem niniejszego programu jest propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacji wpływających na poprawę jakości życia i rozwój społeczno-gospodarczy.

Zagadnienia związane z realizacją infrastruktury telekomunikacyjnej są nam szczególnie bliskie, w których brak jest infrastruktury telekomunikacyjnej, co w rezultacie wpływa na ograniczenie codziennego funkcjonowania ich mieszkańców. Problem ten dotyka wielu obszarów wiejskich – w tym położonych na terenie powiatu parczewskiego.

W ramach realizacji projektu zapewniony zostanie dostęp do szybkiego internetu na terenie Gminy Stary Brus dla mieszkańców w miejscowościach:

 1. Dominiczyn
 2. Helenin
 3. Hole
 4. Kamień
 5. Kołacze
 6. Lubowierz
 7. Marianka
 8. Mietułka
 9. Nowiny
 10. Nowy Brus
 11. Skorodnica
 12. Stary Brus
 13. Wołoskowola
 14. Zamołodycze

Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu parczewskiego jesteśmy mocno zaangażowani w przygotowania do realizacji programu wymienionego na wstępie. Projektanci zbierają zgody na terenie Gminy Stary Brus dla celów inwestycyjnych.

Z uwagi na powyższe jako przedsiębiorca telekomunikacyjny zwracamy się z prośbą o wsparcie budowy sieci telekomunikacyjnej na terenach wiejskich i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Oczekujemy, że zostanie umieszczona stosowna informacja dla mieszkańców na stronie internetowej UG Stary Brus oraz tablicy ogłoszeń.

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL, dzięki któremu każdy może:

 • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.
 • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jaki operator ma możliwość świadczyć usługę telekomunikacyjną;
 • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
 • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;

Raz w miesiącu system jest aktualizowany o dane w zakresie planowanych inwestycji. 

Samorządy, które założyły konto w systemie mają dostęp do poniższych informacji:

– zbiorczej LISTY POPARCIA BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH na terenie samorządu. Jest to lista, która obejmuje wszystkie punkty adresowe bez dostępu do szybkiego internetu (powyżej 100 Mb/s). Takie listy tworzone są przez mieszkańców zainteresowanych dostępem do szybkiego internetu pod swoim adresem zamieszkania.

– raportu ze STATYSTYKAMI dotyczącymi stanu dostępu do internetu na terenie danego samorządu, zawierającego listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do internetu na danym obszarze.

– o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.

Liczymy na szeroko pojętą współpracę z Urzędem Gminy Stary Brus oraz społecznością lokalną, która będzie przychylna naszej inicjatywie i może przyczynić się do ograniczenia wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: biuro@lubnet.com.pl