Umowy na zadania publiczne podpisane

Umowy na zadania publiczne podpisane

22 lutego 2024 Off By admin

Organizacje pożytku publicznego, działające w gminie Stary Brus, mogą już formalnie rozpoczynać realizację zadań publicznych, współfinansowanych przez samorząd. Konkurs został rozstrzygnięty w styczniu, a w środę 21 lutego odbyło się oficjalne podpisanie umów z wybranymi podmiotami.

Wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun podpisał takie dokumenty z przedstawicielkami czterech kół gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i klubu sportowego. Na realizację kulturalnych i sportowych zadań publicznych w tym roku samorząd przeznaczył łącznie 23 tysiące złotych, czyli o 3 tysiące więcej niż w 2023.

Środki na zadania z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji otrzymało pięć podmiotów. Po 4 tysiące 170 złotych trafiło do kół gospodyń wiejskich w Holi, Dominiczynie, Starym Brusie i Mariance. KGW w Holi ma wykorzystać przyznane środki na promocję dziedzictwa kulinarnego. KGW w Dominiczynie otrzymało wsparcie na udział w imprezach plenerowych popularyzujących kulturę w powiecie włodawskim. KGW „Brusowianki” przeznaczy gminne pieniądze na upowszechnianie zasobów kultury regionu, a KGW „Włodarze Marianki” – na realizację pomysłu pod nazwą „Kobiety przedsiębiorcze w Mariance. Oprócz KGW w realizacji kulturalnych zadań publicznych weźmie udział Stowarzyszenia Kultury Poleskiej „Poleska Nuta”, które będzie mieć do dyspozycji 3 tysiące 340 złotych.

Cała pula środków na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przypadła Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Brus”, który ma przyznane 3 tysiące złotych na organizację gminnego dnia sportu, turnieju tenisa stołowego o puchar przewodniczącego rady gminy i turnieju siatkówki o puchar wójta gminy Stary Brus.