Przypomnienie o nowych opłatach śmieciowych

Przypomnienie o nowych opłatach śmieciowych

21 stycznia 2020 Off By ias24.eu

Międzygminny Związek Celowy we Włodawie, do którego należy m.in. Gmina Stary Brus, przypomina mieszkańcom, że od 1 stycznia obowiązują nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Terminy regulowania należności, ani sposób płatności nie zmieniają się.

Nowa stawka wynosi 13 złotych od osoby i tak jak do tej pory dotyczy wszystkich gospodarstw domowych bez względu na liczbę osób.

Należność za opłaty śmieciowe trzeba regulować co miesiąc do 15 dnia kolejnego miesiąca.

MZC zaznacza, że nowe stawki zostały wprowadzone w nowym roku, a do 15 stycznia trzeba uregulować opłatę za grudzień 2019, kiedy obowiązywała „stara” opłata w wysokości 10 złotych od osoby.

Tak jak dotychczas każdy właściciel nieruchomości powinien wpłacać pieniądze na indywidualne konto.

Zgodnie z przepisami ustawowymi wpływy z opłat śmieciowych muszą pokrywać wszystkie koszty funkcjonowania całego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, które są coraz wyższe w całym kraju. Wśród powodów wymienia się m.in.: wzrost kosztów unieszkodliwiania odpadów, przy jednoczesnym spadku cen surowców pochodzących z segregacji śmieci oraz stale rosnąca ilość odpadów.

<źródło:  https://ias24.eu/aktualnosci,stary-brus-przypomnienie-o-nowych-oplatach-smieciowych,22763.html?p=1 >