Spotkanie scaleniowe w Starym Brusie

Spotkanie scaleniowe w Starym Brusie

25 marca 2019 Off By admin

(13 marca) W związku z rozpoczęciem prac scaleniowych na obiekcie Nowy Brus, Stary Brus i Laski Bruskie w świetlicy wiejskiej w Starym Brusie miało miejsce dla wszystkich uczestników postępowania na spotkanie informacyjne.

Przedmiotem spotkania było przedstawienie zespołu geodetów, wyznaczonych do prowadzenia czynności scaleniowych, jak również omówienie harmonogramu przebiegu prac. Wśród obecnych znaleźli się m.in. Andrzej Romańczuk – Starosta Włodawski, Paweł Kołtun – Wójt Gminy Stary Brus, Adam Panasiuk – koordynator projektu, Bartosz Czech – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji, Jerzy Warda – kierownik zespołu geodetów i Jerzy Chudziutko – członek zespołu geodetów.

Projekt scaleniowy oraz harmonogram jego realizacji  omówił Adam Panasiuk. Z kolei zakres prac i kwestie organizacyjne omówił przedstawienie Bartosz Czech. Na koniec Jerzy Chudziutko i Jerzy Warda przedstawili harmonogram prac WBG na 2019 rok.  W podsumowaniu starosta A. Romańczuk podkreślił znaczenie projektów scaleniowych w powiecie włodawskim, w powiecie, który ciągle jest liderem scaleń w Polsce.

 

<info, fot: Starostwo Powiatowe we Włodawie; >