Pomoc dla rolników – wnioski

Pomoc dla rolników – wnioski

7 lipca 2020 Off By admin

Właściciele gospodarstw rolnych poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą  składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Stary Brus w sprawie oszacowania tych szkód w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2020 r.

Zgłoszenie szkód dokonuje się na formularzach zamieszczonych poniżej, które są także dostępne w Urzędzie Gminy.

Zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dodatkowo przy składaniu wniosku o oszacowanie szkód należy określić na piśmie czy producent rolny wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach rolnych wystąpieniem suszy.

Informacje dotyczące szacowania strat znajdują się na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: lublin.uw.gov.pl

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Stary Brus przy wejściu głównym do Urzędu.

Wniosek o oszacowanie strat 2020

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

Załącznik nr 1 Oświadczenie zwierzęta 2020

Załącznik nr 2 Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich 2020

Załącznik nr 3 Oświadczenie budynki maszyny 2020

Załącznik nr 4 Oświadczenie susza 2020