Świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej – informacja

Świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej – informacja

8 lipca 2020 Off By admin

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie przypomina, że okres zasiłkowy 2019/2021 dotyczący świadczenia wychowawczego (500+) kończy się w dniu 31.05.2021 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start (300 zł) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

W związku z powyższym prosimy składać wnioski jedynie o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w podanym terminie.