Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie

9 kwietnia 2019 Off By admin

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie zawiadamia, że w dniu 11.04.2019 r. o godz. 10.00 w pierwszym terminie i o godz. 10.30 w drugim terminie w lokalu Urzędu Gminy w Starym Brusie odbędzie się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Gminnej Spółki Wodnej w Starym Brusie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad i powołanie protokolanta.
  3. Przedstawienie regulaminu obrad i jego zatwierdzenie.
  4. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnej Spółki Wodnej za 2018 r.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej za 2018 r.
  6. Projekt planu pracy i budżetu Gminnej Spółki Wodnej na 2019 r.
  7. Dyskusja.
  8. Podjęcie uchwał będących przedmiotem obrad.
  9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej

Czesław Ksok