Wybory prezydenckie 2020 – korespondencyjnie czy tradycyjnie?

Wybory prezydenckie 2020 – korespondencyjnie czy tradycyjnie?

5 czerwca 2020 Off By admin

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów na 28 czerwca 2020 roku. Głosowanie odbędzie się w trybie mieszanym tj. w zależności od sytuacji będzie można oddać głos korespondencyjnie bądź w lokalu wyborczym. W pierwszym przypadku trzeba taki zamiar zgłosić wcześniej w Urzędzie Gminy.

Na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnie nie zostało już wiele czasu. Można to zrobić osobiście lub online do 16 czerwca 2020. W przypadku osób, które w dniu wyborów będą przebywały na kwarantannie lub w izolacji termin na taki wniosek mija 23 czerwca 2020. Wyborca, który rozpocznie kwarantannę lub izolację po 23 czerwca 2020 ma czas na złożenie wniosku o zamiar głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca 2020.

W przypadku głosowania za granicą, zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić właściwemu konsulowi do 15 czerwca 2020 roku.

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Oznacza to, że w przypadku II tury wyborów pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w  warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Wnioski o głosowanie korespondencyjne, o dopisanie do spisu wyborców i o prawie do glosowania są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem:

https://ugstarybrus.bip.lubelskie.pl/index.php?id=237