WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

9 stycznia 2018 Off By admin

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.

Wójt Gminy Stary Brus działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. począwszy od dnia 08 . 01. 2018r oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy http//www.starybrus.pl.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starym Brusie i w sołectwie Zamołodycze. W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w sprawie nabycia w/w nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stary Brus pokój nr 7 tel. 82 571-01 -26.