Wymiana wodomierzy w całej gminie

Wymiana wodomierzy w całej gminie

22 stycznia 2024 Off By admin

Gmina Stary Brus wymieni wodomierze u wszystkich odbiorców. Przetarg na dostawę nowych liczników, umożliwiających zdalny odczyt, właśnie został ogłoszony, a całą operację samorząd sfinansuje środkami z budżetu państwa.

– Poza pandemią, gdy o odczyt wodomierzy prosiliśmy mieszkańców, na co dzień zajmują się tym nasi pracownicy. Jednak trudno zastać wszystkich odbiorców w tym samym czasie, dlatego często zdarza się, że po wskazania trzeba chodzić po kilka razy. Poza tym same urządzenia są czasem zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach. Planowana przez nas operacja ma rozwiązać te problemy – zapowiada wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.

Po zamontowaniu wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu nie będzie trzeba nawet wchodzić na posesję, a jej właściciel w żaden sposób nie będzie angażowany w zbieranie danych o zużyciu wody. Pracownicy urzędu gminy będą je mogli odczytać nawet nie wychodząc z samochodu.

Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy wymiany wszystkich 820 urządzeń wraz z zaworami, a także dostawy zestawów inkasenckich do zdalnego odczytu oraz oprogramowania do rozliczania opłat za zużycie wody.

Firmy, które są zainteresowane realizacją tego zadania, mogą składać oferty do 24 stycznia, a wymiana wszystkich wodomierzy ma być wykonana w ciągu pięciu miesięcy.

Pieniądze na ten cel będą pochodzić z subwencji, którą Gmina Stary Brus otrzymała z budżetu państwa na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Część z 1 miliona 200 tysięcy złotych samorząd przeznaczył na wkład własny w budowę tak zwanej SPINKI i modernizację oczyszczalni ścieków.

LINK DO POSTĘPOWANIA: https://ugstarybrus.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292&p1=szczegoly&p2=90528