Zakończyły się prace przy budowie drogi Lubowierz – Dominiczyn i oświetlenia obydwu miejscowości

Zakończyły się prace przy budowie drogi Lubowierz – Dominiczyn i oświetlenia obydwu miejscowości

30 kwietnia 2024 Off By admin

W kwietniu 2024 roku zakończyły się prace przy budowie drogi Lubowierz – Dominiczyn oraz oświetlenia ulicznego obydwu miejscowości.

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej nr 104343L Lubowierz – Dominiczyn o długości ~950 m od drogi powiatowej nr 1627L wraz z oświetleniem tych miejscowości” była podzielona na dwie części w postępowaniu przetargowym, po którym podpisano umowy z dwoma wykonawcami. Pierwsza część dotyczyła budowy drogi o nawierzchni bitumicznej i długości 950 metrów w miejscowości Lubowierz. Natomiast druga część polegała na budowie oświetlenia ulicznego w tych miejscowościach czyli Dominiczyn i Lubowierz przy drogach gminnych. Wybudowane oświetlenie uliczne jest energooszczędne wyposażone w wiatrak i panel fotowoltaiczny, tzn. jest samowystarczalne. Akumulatory będą gromadziły energię, która wystarczy na kilka dni pracy lampy.

Cała inwestycja została zrealizowana na podstawie promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego  Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 900 000,00 zł.

Wykonawcą części drogowej była firma Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o. z siedzibą w Pawłowie. Wartość części 1 inwestycji wyniosła brutto 1 483 119,29 zł .

Drugie zadanie wykonała firma RMS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach. Wartość części 2 inwestycji wyniosła brutto 682 650,00 zł.

26 kwietnia 2024 roku Wójt Gminy Stary Brus Paweł Kołtun wraz z wykonawcami, kierownikami budowy przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego i pracowników urzędu dokonali odbioru całości inwestycji. Wszelkie prace zostały zakończone w terminie i bez uwag. Wartość całości inwestycji opiewała na kwotę 2 203 469,04 zł, z wkładem własnym samorządu w wysokości 303 469,04 zł.