Zakup wozu asenizacyjnego – zaproszenie do składania ofert

Zakup wozu asenizacyjnego – zaproszenie do składania ofert

12 kwietnia 2018 Off By admin

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) określonego w art. 4 pkt.8.

 1. Nazwa zadania: Zakup wozu asenizacyjnego.
 2. W związku z planowanym zakupem zapraszam do złożenia oferty.
 3. Wóz asenizacyjny powinien spełniać następujące parametry techniczne:
 • stan używany,
 • rok produkcji nie starszy niż 2000 r.,
 • paliwo diesel,
 • liczba osi: 2
 • skrzynia biegów manualna,
 • beczka minimum: 6000 l,
 • zarejestrowany jako specjalny.
 1. Od rozstrzygnięcia zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Oferty należy przesłać do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 1200 faksem na nr 82 5710126 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@starybrus.lublin.pl

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest: Krzysztof Dybek – inspektor, tel. 82-5710126 w 21.

 

Treść ogłoszenia:
zakup_wozu_asenizacyjnego - zaproszenie do składania ofert