SUSZA! Pomoc dla Rolników

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,… Czytaj dalej… SUSZA! Pomoc dla Rolników

Wspólna Polityka Rolna w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej – zaproszenie

ZAPROSZENIE Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje cykl spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. Spotkania te odbędą się z udziałem Jerzego Plewy – Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na spotkaniu będzie można usłyszeć bezpośrednio od wysokiej rangi… Czytaj dalej… Wspólna Polityka Rolna w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej – zaproszenie

GUS: Ankietowe badanie rolne

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki… Czytaj dalej… GUS: Ankietowe badanie rolne

Nowe przepisy dot. sprzedaży napojów alkoholowych

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zmiana przepisów nałożyła na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwał w sprawie: Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie… Czytaj dalej… Nowe przepisy dot. sprzedaży napojów alkoholowych

Holeński Skansen wyróżniony!

W piątek, 27 kwietnia podczas uroczystej gali w hotelu „Drob” Urszulinie nastąpiło rozstrzygnięcie prestiżowego konkursu do tytułu „(W)schodu Powiatu Włodawskiego”. Po raz drugi powiatowe „Oscary” otrzymali: w kategorii Osobowość Roku – profesor oświaty – Mirosław Trociuk, w kategorii Firma – włodawski Handbud, w kategorii Instytucja – Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w… Czytaj dalej… Holeński Skansen wyróżniony!