Nowy samochód dla OSP

Nowy samochód dla OSP

21 stycznia 2020 Off By ias24.eu

Po wielu latach Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Brusie doczekała się nowego samochodu. Pojazd kosztował ponad 800 tysięcy złotych, a pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu jednostki i gminy oraz źródeł zewnętrznych.

– OSP Stary Brus to jedna z trzech jednostek w gminie i jedyna, która działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – przypomina wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun:

Wypowiedź Wójta Gminy – Pawła Kołtuna

Nowy MAN zastąpił wysłużonego STAR-a, który po odpowiednich zmianach będzie wykorzystywany przez gminę do remontów i zimowego utrzymania dróg.

< źródło:  https://ias24.eu/aktualnosci,stary-brus-nowy-samochod-dla-osp-audio,22806.html >