Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary Brus

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Stary Brus

10 sierpnia 2023 Off By admin

Ogłoszenie – pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

Oświadczenie osoby prawnej – pobierz

Oświadczenie osoby fizycznej – pobierz

Oświadczenie małżonka – pobierz