Program wsparcia aktywności zawodowej

Program wsparcia aktywności zawodowej

25 stycznia 2018 Off By admin

Kompass Consulting Buczkowski Maciej zaprasza do uczestnictwa w darmowych szkoleniach i stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY – program wsparcia aktywności zawodowej osób w wieku lat 30 i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na lubelskim rynku pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Darmowe szkolenie zawodowe  (kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu  potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych). Tematyka szkoleń „szyta na miarę” – kandydat sam może zaproponować tematykę szkolenia, jakie chce zrealizować, zgodnie ze swoimi preferencjami i zainteresowaniami.
 2. Stypendium szkoleniowe (997,40 PLN brutto)
 3. Płatny 3 miesięczny staż zawodowy (Stypendium stażowe 1 850,00  PLN brutto/miesiąc)
 4. Indywidualne wsparcie doradcze obejmujące identyfikację potrzeb oraz poradnictwo zawodowe
 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 6. Zwrot kosztów dojazdów oraz kosztów opieki nad osobą zależną
 7. Badania lekarskie, ubezpieczenie NNW

Projekt jest skierowany do osób:

 • będących powyżej 30 roku życia,
 • zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego,
 • pozostających bez pracy
 • oraz spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • osoba długotrwale bezrobotna
 • kobieta
 • osoba w wieku powyżej 50 lat
 • osoba z niepełnosprawnością
 • osoba o niskich kwalifikacjach

Do projektu zapraszamy również osoby odchodzące z rolnictwa – osoby ubezpieczone w KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych.

W załączeniu przesyłam ulotkę z informacjami na temat projektu, dokumenty rekrutacyjne a poniżej zamieszczam link do strony www projektu.

http://noweperspektywy.kompass-consulting.pl/index.html

Biuro projektu
ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin
tel: + 48 510 798 140
Biuro projektu czynne jest w godzinach 8:00 – 16:00

noweperspektywy-lbl@kompass-consulting.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji

Formularz_zgłoszeniowy

Z.1-Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Z.2 - Oświadczenie o wykształceniu i miejscu zamieszkania

Z.3 - Oświadczenie uczestnika projektu

Z.4 - Deklaracja Uczestnictwa w projekcie