Ważne informacje dla uczestników projektu OZE

Ważne informacje dla uczestników projektu OZE

13 grudnia 2019 Off By Redaktor

Prosimy wszystkich uczestników projektu ,,Nowoczesne zarządzanie gospodarką niskoemisyjną poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Stary Brus” o wypełnienie i niezwłoczne dostarczenie/przesłanie skanu deklaracji do Urzędu Gminy.

Adres e-mail do wysyłki skanu dokumentu: projekty@starybrus.pl