Autor: Redaktor

19 lutego 2020 Off

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

By Redaktor

Wszystkie osoby, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, muszą zgłosić się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie pokój nr. 4 w budynku Urzędu Gminy w celu ustalenia dochodu i pobrania wymaganego skierowania. W tym celu wszystkie osoby powinne zabrać ze sobą dowód osobisty i udokumentować dochód ( np. zaświadczenie o dochodzie netto z pracy za miesiąc styczeń 2020, decyzja świadczenia emerytalno- rentowego bądź odcinek za m-c styczeń 2020, nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie innej gminy ). Skierowania nie będą wydawane bez kompletu dokumentów. Skierowania będą wydawane w terminie od 25.02.2020 do 28.02.2020 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Brusie w godzinach od 9.00 do 14.00. Czytaj dalej… Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

4 lutego 2020 Off

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 2 i 3 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

By Redaktor

Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 31 grudnia 2019 r. – 3 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 3 ogniska w 2019 r. i 4 ogniska w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu. Czytaj dalej… Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu 2 i 3 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

28 stycznia 2020 Off

MZC: Worki przeznaczone wyłącznie na odpady suche

By Redaktor

Przypominamy, że na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej otrzymują od podmiotu odbierającego odpady worki na gromadzenie odpadów komunalnych przeznaczone tylko i wyłącznie dla frakcji suchej. Czytaj dalej… MZC: Worki przeznaczone wyłącznie na odpady suche