Zmiany w programie „Czyste powietrze”

Zmiany w programie „Czyste powietrze”

2 stycznia 2023 Off By admin

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że od 3 stycznia 2023 r. wejdą w życie zmiany w Programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Zmiany będą obejmować m.in.:

  • podwyższenie progów dochodowych;
  • urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji;
  • możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu;
  • wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia;
  • zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej z kredytem bankowym;
  • wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji;
  • wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Uruchomienie naboru w Generatorze wniosków o dofinansowanie (GWD) nastąpi o godz. 00:00 w dniu 03.01.2023 r.

Nowy zasady Programu udostępnione zostały na stronie internetowej:

link do Programu „Czyste Powietrze”