Komputerowe badanie wzroku

    ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 02.07.2018 w Przychodni Medycyny Rodzinnej w Starym Brusie 109 w godz. od 10:00 do 13:00 odbędą się  Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie  (82)571-02-30 Koszt badania komputerowego 5 zł Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł Zapisy prowadzone będą… Czytaj dalej… Komputerowe badanie wzroku

SUSZA! Pomoc dla Rolników

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,… Czytaj dalej… SUSZA! Pomoc dla Rolników

Wspólna Polityka Rolna w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej – zaproszenie

ZAPROSZENIE Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje cykl spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. Spotkania te odbędą się z udziałem Jerzego Plewy – Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na spotkaniu będzie można usłyszeć bezpośrednio od wysokiej rangi… Czytaj dalej… Wspólna Polityka Rolna w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej – zaproszenie

GUS: Ankietowe badanie rolne

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki… Czytaj dalej… GUS: Ankietowe badanie rolne

Nowe przepisy dot. sprzedaży napojów alkoholowych

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zmiana przepisów nałożyła na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwał w sprawie: Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie… Czytaj dalej… Nowe przepisy dot. sprzedaży napojów alkoholowych