wheat-2253777_1280

Dopłaty do zużytego materiału siewnego

Powiatowy Zespół doradztwa Rolniczego we Włodawie Informuje, że do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mający charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski można wypełniać w siedzibie PZDR we Włodawie przy ul. Piłsudskiego 64 ( budynek dyrekcji ZOZ […]

field-175959_1280

Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i najem nieruchomości

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Stary Brus ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę i najem niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Brus. W/w nieruchomości wolne są od obciążeń. Przetarg odbędzie się 04. 07.2017 r. o godz. 10°° w świetlicy Urzędu Gminy. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej czynszu dzierżawy i najmu za daną nieruchomość winno […]

dsc_0151

Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug – wspólny projekt Powiatu Włodawskiego

W dniu 1 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie parterów poświęcone wspólnemu przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy” planowanego do dofinansowania z Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 / Priorytet 3.2 – Podejmowanie Wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. […]

eye-1132531_1280

Badanie wzroku

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) W dniu: 12.06.2017 w Ośrodku Zdrowia w Starym Brusie 109 w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Sródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (82)571-02-30 Koszt badania komputerowego 5 zł Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł (badanie dodatkowe) Zapisy prowadzone […]

zawody_st_brus-7601

Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze

W ubiegłą niedzielę na boisku sportowym przy Zespole szkół w Starym Brusie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięły drużyny OSP męskie i żeńskie oraz MDP z miasta i gminy Włodawa, a także gmin Wyryki i Stary Brus. Gościnnie wystąpiły także drużyny z Zakładu Karnego we Włodawie oraz Białorusi. Zawody rozegrane były w dwóch […]

bee-1575236_1280

Rolniku chroń pszczoły!

ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW  OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i  krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców  o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym […]

umcs_logo

Badania terenowe studentów UMCS

Dnia 30 maja br. (wtorek) w godz. 9.00-16.00 studenci geografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie będą prowadzili badania terenowe we wsiach: Kamień, Marianka, Nowiny, Skorodnica i Laski Bruskie. Prace te mają wyłącznie charakter dydaktyczno-szkoleniowy. Badania ankietowe, wywiady i obserwacje mają za zadanie wypracowanie warsztatu do prac […]