Kategoria: Pomoc Społeczna

19 lutego 2020 Off

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

By Redaktor

Wszystkie osoby, które są zainteresowane otrzymaniem pomocy w postaci żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, muszą zgłosić się osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie pokój nr. 4 w budynku Urzędu Gminy w celu ustalenia dochodu i pobrania wymaganego skierowania. W tym celu wszystkie osoby powinne zabrać ze sobą dowód osobisty i udokumentować dochód ( np. zaświadczenie o dochodzie netto z pracy za miesiąc styczeń 2020, decyzja świadczenia emerytalno- rentowego bądź odcinek za m-c styczeń 2020, nakaz płatniczy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie innej gminy ). Skierowania nie będą wydawane bez kompletu dokumentów. Skierowania będą wydawane w terminie od 25.02.2020 do 28.02.2020 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Brusie w godzinach od 9.00 do 14.00. Czytaj dalej… Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020