Jest szansa, że odwiedzający Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Brusie będą mogli korzystać z nowoczesnych tabletów. Placówka może je otrzymać za darmo, ponieważ zgłosiła się do ogólnopolskiego projektu pod hasłem „Tablety w Twojej bibliotece”.

Mogą w nim brać udział tylko te ośrodki, które uczestniczyły bądź uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek. – Zgodnie z regulaminem zgłosiliśmy potrzebę pozyskania 6 tabletów, czyli maksymalnej liczby urządzeń, które przysługują placówkom posiadającym filie. Oprócz siedziby głównej byłyby one wykorzystywane także w Wołoskowoli – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej kierownik GBP w Starym Brusie Bożena Trubaj.

Na razie czytelnicy biblioteki mają do dyspozycji sześć stacjonarnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, w tym pięć w Starym Brusie i 1 w Wołoskowoli. – Nasze potrzeby są jednak zdecydowanie większe, ponieważ zainteresowanie korzystaniem z nowoczesnych technologii jest ogromne. Chętnych jest tak dużo, że muszą czekać w kolejce, a czas na zajmowanie komputerów musi być ograniczony, by skorzystała z nich jak największa liczba zainteresowanych – dodaje Bożena Trubaj.

Te i wiele innych argumentów, na przykład możliwość wprowadzenia nowych usług, organizacji dodatkowych zajęć i szkoleń, zostało zapisanych we wniosku, przesłanym do organizatorów konkursu. To właśnie przede wszystkim uzasadnienie potrzeby pozyskania tabletów i pomysły na ich wykorzystanie są podstawą do pracy członków komisji, która oceni propozycje wszystkich kandydatów. Lista wnioskodawców jest już zamknięta, a decyzje o przyznaniu urządzeń powinny być znane na przełomie stycznia i lutego.

(fot. sxc.hu)

Wraca pomysł zakupu i montażu kolektorów słonecznych w gminie Stary Brus. Miał on być realizowany już kilka lat temu, ale ze względów niezależnych od samorządu nie doszedł do skutku.

- Chęć zainstalowania solarów wyraziło wtedy ponad 200 właścicieli nieruchomości. Teraz chcemy znaleźć firmę, która zweryfikuje tę listę, sprawdzi każdego wnioskodawcę i opracuje indywidualne projekty dla zainteresowanych mieszkańców. W ten sposób chcemy się dobrze przygotować do złożenia wniosku o dotacje z Unii Europejskiej, które mają być dostępne prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun. Szczegóły tych propozycji będą omawiane z mieszkańcami m.in. podczas zebrań wiejskich, które w najbliższych dniach rozpoczną się w poszczególnych miejscowościach.

Oprócz tego wciąż aktualne są również plany wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. – W tym przypadku dużo zależy od uregulowań prawnych, a tak zwana ustawa o OZE została przyjęta przez Sejm zaledwie przed kilkoma dniami. Nie wiadomo jak długo będzie się nią zajmować Senat i kiedy podpisze prezydent, dlatego na razie prace nad tym pomysłem są wstrzymane – dodaje Paweł Kołtun.

Wschodnia Lubelszczyzna, obok Podkarpacia, części Wielkopolski i północno-zachodnich regionów Polski, należy do najbardziej nasłonecznionych w kraju. Na terenie gminy Stary Brus specjaliści od energii słonecznej interesują się działkami w pięciu miejscowościach: Lubowierzu, Holi, Zamołodyczach, Mariance i Wołoskowoli.

(fot. sxc.hu)

Gmina Stary Brus rozpoczęła przyjmowanie ofert stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które chcą w tym roku realizować kulturalne i sportowe zadania publiczne. Propozycje są przyjmowane do 3 lutego, a wyniki konkursu mają być ogłoszone najpóźniej na początku marca.

Do podziału między wnioskodawców jest tyle pieniędzy co przed rokiem. Na zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji gmina przeznaczyła 20 tysięcy złotych, natomiast na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 3 tysiące.

Ubiegający się o dotacje muszą zrealizować pomysły, skierowane do mieszkańców gminy w bieżącym roku.

Oferty są przyjmowane w pokoju nr 5 urzędu gminy, a oceniająca je komisja będzie brać pod uwagę m.in.: koszty, kwalifikacje zaangażowanych w dane przedsięwzięcie osób i udział środków własnych, a także realizację zadań wykonywanych w poprzednich latach.

(fot. sxc.hu)

Na razie przysypany śniegiem, ale już wiosną powinno być na nim gwarno i wesoło. Plac zabaw w Wołoskowoli w gminie Stary Brus jest już gotowy.

Najmłodsi mieszkańcy tej miejscowości mieli wcześniej miejsce do zabawy, ale nie było ono spełnieniem ich marzeń. Korzystając ze środków Unii Europejskiej władze gminy zdecydowały się więc na zorganizowanie obiektu, który będzie się różnić od „swojego poprzednika” praktycznie wszystkim.

Dzieci mogą tutaj korzystać m.in. z zestawu zabawowego, karuzeli, huśtawek, bujaków i tablicy do malowania.

Wszystko jest do dyspozycji nie tylko najmłodszych mieszkańców jednej miejscowości. Wołoskowola jest jedną z większych wsi w gminie, z filią przedszkola, do którego uczęszczają maluchy także z pobliskiego Wielkiego Łanu i Marianki.

Nowy obiekt kosztował prawie 25 tysięcy złotych, z czego 80 procent kosztów netto to środki z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(fot. UG Stary Brus)

Uczniowie Zespołu Szkół w Starym Brusie kolejny raz dowiedli, że „jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.

Właśnie podliczyli pieniądze, zebrane podczas akcji, które w najbliższych dniach zostaną przekazane do rodzinnych domów dziecka, prowadzonych przez Towarzystwo „Nasz Dom”.

- Zebraliśmy w sumie 93 złote i 75 groszy. Pudełko na monety było wystawione w gimnazjum, ale grosiki wrzucali do niego uczniowie całego zespołu szkół. Największym nominałem była 5-groszówka, ale najwięcej było monet 1-groszowych – podsumowuje Piotr Zacharski, który jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego. „Motorem napędowym” akcji byli, tworzący samorząd, Karolina Sulmińska, Dawid Białko, Agata Dąbrowska i Kinga Kołodziej.

Towarzystwo „Nasz Dom” zorganizowało „Górę Grosza” już po raz piętnasty. W dotychczasowych edycjach zebrano w sumie 26 milionów 418 tysięcy 449 złotych i 8 groszy. Za te pieniądze towarzystwo pomaga dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Środki są wykorzystywane m.in. na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

(fot. ZS w Starym Brusie)

Gmina Stary Brus kończy „stary” rok z nowym budżetem. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 30 grudnia za jego przyjęciem głosowali wszyscy radni.

Zgodnie z uchwałą przyszłoroczne dochody gminy wyniosą ponad 6 milionów 900 tysięcy złotych, a wydatki będą o prawie 149 tysięcy mniejsze. Planowana nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Bieżące prowadzenie placówek oświatowych będzie kosztować samorząd prawie 2 miliony 178 tysięcy złotych, a na działalność ośrodka pomocy społecznej w budżecie zapisano 1 milion 875 tysięcy. Wśród wydatków inwestycyjnych najważniejszą pozycją są środki na dokończenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na co zostało przeznaczonych ponad 430 tysięcy złotych. Za te pieniądze w 10 miejscowościach powstaje ponad 50 obiektów, które mają być gotowe do końca maja. Większość środków na ten cel gmina pozyskała z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ten kierunek finansowania inwestycji chcemy kontynuować także w 2015 roku. W poprzedniej kadencji intensywnie pracowaliśmy nad zmniejszeniem zadłużenia, które obecnie kształtuje się na poziomie zaledwie około 10 procent. To prawdopodobnie jeden z najniższych wskaźników w regionie – ocenia wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun. Dzięki temu samorząd ma nie tylko duże możliwości zaciągania kredytów, ale również środki własne, co zamierza wykorzystać podczas starań o kolejne dotacje z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

- Duże nadzieje wiążemy m.in. ze środkami, które będziemy mogli pozyskać w ramach Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale to nie jedyne źródło – dodaje Paweł Kołtun. W planach jest m.in. rozbudowa i modernizacja ujęcia wody wraz z budową około 5 kilometrów gminnej sieci wodociągowej, a także zakup i montaż instalacji solarnych oraz kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja tych pomysłów w dużej mierze będzie zależeć od tego czy, kiedy i jakie środki uda się pozyskać z funduszy unijnych.

(fot. sxc.hu)

Najmłodsi mieszkańcy Wołoskowoli w gminie Stary Brus dostaną pod choinkę… plac zabaw. Obiekt współfinansowany prze Unię Europejską ma być gotowy do 24 grudnia.

- Wołoskowola to jedna z większych miejscowości w gminie, z filią przedszkola, do którego uczęszczają maluchy także z pobliskiego Wielkiego Łanu i Marianki. W miejscu obiektu, który nie spełniał oczekiwań dzieci ani ich rodziców zrobimy plac zabaw z prawdziwego zdarzenia – zapowiada wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.

Maluchy będą mieć do dyspozycji m.in.: zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawki, bujaki i tablicę do malowania.

Gmina już wybrała firmę, która ma dostarczyć i zamontować wszystkie urządzenia. Będzie to kosztować niecałe 25 tysięcy złotych, z czego 80 procent kosztów netto będzie pochodzić z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(fot. sxc.hu)

Świetlica wiejska w Starym Brusie będzie lepiej przygotowana do obsługi imprez integracyjnych, zabaw i innych wydarzeń. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej gmina wyposaży obiekt, który w przyszłości będzie służyć mieszkańcom na zebrania, wesela i inne imprezy okolicznościowe.

W zarządzanym przez miejscową Ochotniczą Straż Pożarną budynku będą nowe stoły i krzesła, szafa chłodnicza i kuchnia gazowa, nagłośnienie i system do efektów świetlnych. Świetlica będzie też monitorowana.

- Niektóre z tych urządzeń OSP już ma, ale pochodzą one sprzed wielu i lat i są bardzo wysłużone. Natomiast nie było do tej pory nagłośnienia i pozostałych muzycznych akcesoriów, ale teraz zorganizowanie dyskoteki czy innych prezentacji z użyciem różnego rodzaju świateł nie będzie dla nikogo problemem – mówi wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.

Doposażenie miejscowej świetlicy będzie kosztować około 15 tysięcy złotych, ale samorząd pokryje tylko 20 procent tej kwoty. Na resztę gmina otrzyma środki z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Świetlica ma być wyposażona do 19 grudnia.

(fot. arch. OSP w Starym Brusie)

Ponad 8 tysięcy dzieci, wychowujących się poza własną rodziną, otrzymało do tej pory pomoc dzięki ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Za kilka dni kończy się jej piętnasta edycja, w której mają swój udział uczniowie Zespołu Szkół w Starym Brusie.

Pomysłodawcy szkolnego zbierania przypominają, że monety można wrzucać do specjalnego pudełka jeszcze tylko do piątku 5 grudnia. Potem wszystko zostanie przeliczone, a szkoła która zbierze najwięcej może liczyć na „Wielką Nagrodę”.

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie” – przypominają pomysłodawcy akcji i zachęcają do zaangażowania się w zbieranie.

W dotychczasowych edycjach „Góry Grosza” zebrano ponad 26 milionów złotych, które zostały przeznaczone na pomoc dzieciom. Pieniądze zostały wykorzystane przede wszystkim na poprawę warunków życia, wsparcie specjalistyczne oraz pracę z rodziną biologiczną. Tylko w ubiegłym roku uczniowie z ponad 10 tysięcy szkół z całej Polski zebrali 250 ton drobnych monet o wartości ponad 2,6 miliona złotych.

„Góra Grosza” to jedna z największych akcji społecznych w Polsce. Każda z biorących w niej udział szkół otrzymuje dyplom, a te, które uzbierają najwięcej pieniędzy, dodatkowo nagrody.

Patronem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kończy się druga edycja projektu „Spotkanie z pasjami”, w którym uczestniczy m.in. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie. Ostatnie spotkanie odbędzie się w czwartek 4 grudnia o 11.00, a gościem specjalnym będzie Katarzyna Grochola.

Cykl wirtualnych „Spotkań z pasjami” jest elementem projektu edukacyjno-animacyjnego dla seniorów, realizowanego przez Fundację Orange. Jego celem jest aktywizacja ludzi starszych, sprawianie by wyszli z domu i spotykali się ze sobą, nawiązując nowe znajomości oraz dzieląc własną wiedzą i doświadczeniami. Czytelnicy bibliotek mogą brać udział w telekonferencjach ze znanymi osobami, które opowiadają o swoim życiu, zamiłowaniach czy marzeniach.

Dzięki tej metodzie mieszkańcy Starego Brusa i okolic mogli już się „spotkać” m.in. ze znanym satyrykiem i aktorem Jerzym Kryszakiem czy krytykiem mody i dziennikarką Hanną Gajos.

Bohaterka najbliższego spotkania Katarzyna Grochola opowie o zamiłowaniu do pisania i innych swoich pasjach. Pierwszą swoją powieść napisała w… zeszycie do matematyki, będąc w szkole podstawowej. Po maturze uczyła się w szkole dla analityków medycznych i nauczycieli nauczania początkowego, a także pracowała jako salowa, konsultantka w biurze matrymonialnym, stenotypistka, korektorka i redaktorka w kilku czasopismach dla kobiet. Do najbardziej znanych jej powieści należą „Nigdy w życiu” i „Ja Wam pokaże”, które doczekały się ekranizacji.

Spotkanie z Katarzyną Grocholą w bibliotece w Starym Brusie będzie ostatnim w kończącym się cyklu, ale pracownicy miejscowej książnicy mają nadzieję na udział w kolejnej edycji.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash