OPS: Wydawanie żywności od poniedziałku

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do … Continued

OPS: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO – ASYSTENT RODZINY

wpis w: Aktualności, Artykuł, GOPS | 0

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY 1.Wymagania. Asystentem rodziny może być osoba, która: a) posiada obywatelstwo polskie; b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub: … Continued

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: koparko-ładowarka

Spółdzielnia Socjalna SIMPULS zapraszaja do udziału w projekcie „Nowa praca – nowe możliwości” Dajemy możliwość zdobycia pożądanych na rynku kwalifikacji Szkolenie: operator koparko – ładowarki III klasy – 176 godz.) doświadczenia zawodowego na płatnym 5-miesięcznym stażu (z możliwością zatrudnienia). Gwarantujemy: … Continued

Rekrutacja do projektu „Zatrudnij się sam!”

Firma CONSULTOR Sp. z o.o. w dniach 30.01.2017 – 17.02.2017r. planuje rekrutacje do projektu „Zatrudnij się sam!”. Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. W ramach naboru wniosków przyznawane będą … Continued

1 2 3 4 35