Władze gminy Stary Brus podzieliły pieniądze na kulturalne i sportowe zadania publiczne. Łącznie, działające na terenie gminy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, otrzymają 23 tysiące złotych.

Na kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury i tradycji samorząd przekaże 20 tysięcy, a otrzyma je pięć podmiotów. Najwięcej, bo 8 tysięcy, zostało przyznanych Towarzystwu Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, które zorganizuje ,,Jarmark Holeński”. 4 tysiące trafią do Stowarzyszenia Kultury Regionalnej na „Brusowianki”, czyli upowszechnianie i kultywowanie starych obrzędów w Starym Brusie. Po 3 tysiące rozdysponowano na „Poleską Nutę” dla Stowarzyszenia Kultury Poleskiej oraz upowszechnianie i kultywowanie starych obrzędów w Kołaczach „Wesołe Sąsiadki” dla Towarzystwa Popularyzacji Piękna Polesia. Pozostałe 2 tysiące otrzyma, na organizację festynu, Stowarzyszenie Wspólnota Dla Rozwoju Wsi Stary Brus.

Pieniądze na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dostanie Uczniowski Klub Sportowy „Brus”, który za 3 tysiące złotych ma zorganizować turnieje piłki siatkowej i tenisa stołowego oraz „Dzień Sportu Gminnego”.

(fot. arch. IAS)

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie otrzyma za darmo tablety. To jedna z zaledwie dwóch placówek w powiecie włodawskim, które otrzymają wsparcie w ramach ogólnopolskiego projektu „Tablety w Twojej bibliotece”.

Początkowo wniosek o przyznanie nowoczesnych urządzeń nie został zaakceptowany do realizacji, ale jego ponowne rozpatrzenie przyniosło efekt. – Wprawdzie staraliśmy się o sześć tabletów, a otrzymamy trzy, ale to i tak ogromny sukces, ponieważ zainteresowanie bibliotek z całego kraju było ogromne. Drugą placówką z naszego powiatu, która otrzyma pomoc jest zdecydowanie większa placówka we Włodawie – cieszy się kierownik GBP w Starym Brusie Bożena Trubaj. Gdyby placówka otrzymała tyle urządzeń o ile się starała mogliby z nich korzystać także czytelnicy filii w Wołoskowoli. Bożena Trubaj nie wyklucza jednak, że przynajmniej od czasu do czasu będzie to możliwe, jeśli zajdzie taka potrzeba i będzie to zgodne z zasadami projektu.

O wsparcie starało się ponad 650 placówek z całej Polski, które uczestniczyły bądź uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek. Po weryfikacji wniosków specjalna komisja przyznała do 6 tabletów 121 bibliotekom, kolejne 112 placówek otrzymało po 3 takie urządzenia.

Na razie czytelnicy biblioteki w Starym Brusie mają do dyspozycji sześć stacjonarnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, w tym pięć w Starym Brusie i 1 w Wołoskowoli. Potrzeby są jednak zdecydowanie większe, a chętnych do korzystania z nowoczesnych technologii jest tak dużo, że czasem muszą czekać w kolejce. Nowe tablety poprawią tę sytuację.

(fot. sxc.hu)

Prawie 1140 mieszkańców gminy Stary Brus otrzymało w ostatnich tygodniach dary z Banku Żywności. Miejscowy ośrodek pomocy społecznej rozdysponował w sumie ponad 8 ton produktów o długim terminie przydatności do spożycia.

Pracownicy OPS-u rozpoczęli wydawanie darów jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a zakończą w przyszłym tygodniu. – Została niewielka część, która trafi do potrzebujących rodzin w najbliższych dniach. Większość odbierała makaron, konserwy mięsne, cukier, olej i mleko osobiście, ale byli też tacy, którzy z różnych powodów nie mogli do nas dotrzeć, dlatego to my pojechaliśmy z darami do nich – mówią pracownicy ośrodka pomocy w Starym Brusie.

Wsparciem zostały objęte nie tylko rodziny, które korzystają ze świadczeń społecznych, ale również osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Głównym kryterium przyznania pomocy był określony próg dochodu na jednego członka rodziny, ale zdarzały się przypadki, że dary trafiły również do mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia, a nie spełniają tego warunku.

Dzięki programowi pomocy dla najuboższych obywateli Unii Europejskiej FEAD Banki Żywności w Polsce rocznie docierają z darami do 1,5 milionów potrzebujących osób.

(fot. bankizywnosci.pl)

Władze gminy Stary Brus apelują do mieszkańców o włączenie się w akcję pomocy dla Ukrainy. Dary można składać do końca lutego w sekretariacie urzędu gminy.

Mogą to być nowe koce, narzuty czy pledy, chemia gospodarcza i środki czystości, pieluchy i inne artykuły dla dzieci oraz żywność z długim terminem przydatności do spożycia.

Osoby, które chcą wesprzeć potrzebujących finansowo mogą to zrobić wpłacając dowolne kwoty na rachunek koordynatora akcji, czyli Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin, nr rachunku: 88 1240 5497 1111 0010 5609 5550 z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”.

Ze względu na napiętą sytuację polityczną i konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy wiele tysięcy ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową, przesiedlonych lub zmuszonych do ewakuacji. Pomysłodawcy akcji wierzą, że tej trudnej chwili mogą oni liczyć na życzliwość i bezinteresowną pomoc tych, którym cierpienie i krzywda drugiego człowieka nie są obojętne.

(fot. arch. UG Stary Brus)

Maluchy z Punktu Przedszkolnego w Wołoskowoli w gminie Stary Brus obchodziły Dzień Babci i Dziadka w piątek 30 stycznia. Tego dnia dzieci zaprosiły swoich najlepszych przyjaciół i powierników na uroczyste spotkanie, by podziękować za wsparcie, opiekę i cenne rady.

Podczas części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem nauczycielki Joanny Szewczyk, były tańce, wierszyki i piosenki o głównych bohaterach uroczystości, a także gratulacje i życzenia długich lat życia w zdrowiu i radości.

Maluchy zadbały o ucztę duchową dla uczestników święta, natomiast ich rodzice przygotowali słodki poczęstunek.

Oprócz babć i dziadków wśród gości piątkowego spotkania byli posłanka Beata Mazurek, wójt Paweł Kołtun i dyrektor Zespołu Szkół w Starym Brusie Elżbieta Kloc.

(fot. UG w Starym Brusie)

Jest szansa, że odwiedzający Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Brusie będą mogli korzystać z nowoczesnych tabletów. Placówka może je otrzymać za darmo, ponieważ zgłosiła się do ogólnopolskiego projektu pod hasłem „Tablety w Twojej bibliotece”.

Mogą w nim brać udział tylko te ośrodki, które uczestniczyły bądź uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek. – Zgodnie z regulaminem zgłosiliśmy potrzebę pozyskania 6 tabletów, czyli maksymalnej liczby urządzeń, które przysługują placówkom posiadającym filie. Oprócz siedziby głównej byłyby one wykorzystywane także w Wołoskowoli – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej kierownik GBP w Starym Brusie Bożena Trubaj.

Na razie czytelnicy biblioteki mają do dyspozycji sześć stacjonarnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, w tym pięć w Starym Brusie i 1 w Wołoskowoli. – Nasze potrzeby są jednak zdecydowanie większe, ponieważ zainteresowanie korzystaniem z nowoczesnych technologii jest ogromne. Chętnych jest tak dużo, że muszą czekać w kolejce, a czas na zajmowanie komputerów musi być ograniczony, by skorzystała z nich jak największa liczba zainteresowanych – dodaje Bożena Trubaj.

Te i wiele innych argumentów, na przykład możliwość wprowadzenia nowych usług, organizacji dodatkowych zajęć i szkoleń, zostało zapisanych we wniosku, przesłanym do organizatorów konkursu. To właśnie przede wszystkim uzasadnienie potrzeby pozyskania tabletów i pomysły na ich wykorzystanie są podstawą do pracy członków komisji, która oceni propozycje wszystkich kandydatów. Lista wnioskodawców jest już zamknięta, a decyzje o przyznaniu urządzeń powinny być znane na przełomie stycznia i lutego.

(fot. sxc.hu)

Wraca pomysł zakupu i montażu kolektorów słonecznych w gminie Stary Brus. Miał on być realizowany już kilka lat temu, ale ze względów niezależnych od samorządu nie doszedł do skutku.

- Chęć zainstalowania solarów wyraziło wtedy ponad 200 właścicieli nieruchomości. Teraz chcemy znaleźć firmę, która zweryfikuje tę listę, sprawdzi każdego wnioskodawcę i opracuje indywidualne projekty dla zainteresowanych mieszkańców. W ten sposób chcemy się dobrze przygotować do złożenia wniosku o dotacje z Unii Europejskiej, które mają być dostępne prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun. Szczegóły tych propozycji będą omawiane z mieszkańcami m.in. podczas zebrań wiejskich, które w najbliższych dniach rozpoczną się w poszczególnych miejscowościach.

Oprócz tego wciąż aktualne są również plany wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. – W tym przypadku dużo zależy od uregulowań prawnych, a tak zwana ustawa o OZE została przyjęta przez Sejm zaledwie przed kilkoma dniami. Nie wiadomo jak długo będzie się nią zajmować Senat i kiedy podpisze prezydent, dlatego na razie prace nad tym pomysłem są wstrzymane – dodaje Paweł Kołtun.

Wschodnia Lubelszczyzna, obok Podkarpacia, części Wielkopolski i północno-zachodnich regionów Polski, należy do najbardziej nasłonecznionych w kraju. Na terenie gminy Stary Brus specjaliści od energii słonecznej interesują się działkami w pięciu miejscowościach: Lubowierzu, Holi, Zamołodyczach, Mariance i Wołoskowoli.

(fot. sxc.hu)

Gmina Stary Brus rozpoczęła przyjmowanie ofert stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które chcą w tym roku realizować kulturalne i sportowe zadania publiczne. Propozycje są przyjmowane do 3 lutego, a wyniki konkursu mają być ogłoszone najpóźniej na początku marca.

Do podziału między wnioskodawców jest tyle pieniędzy co przed rokiem. Na zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji gmina przeznaczyła 20 tysięcy złotych, natomiast na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 3 tysiące.

Ubiegający się o dotacje muszą zrealizować pomysły, skierowane do mieszkańców gminy w bieżącym roku.

Oferty są przyjmowane w pokoju nr 5 urzędu gminy, a oceniająca je komisja będzie brać pod uwagę m.in.: koszty, kwalifikacje zaangażowanych w dane przedsięwzięcie osób i udział środków własnych, a także realizację zadań wykonywanych w poprzednich latach.

(fot. sxc.hu)

Na razie przysypany śniegiem, ale już wiosną powinno być na nim gwarno i wesoło. Plac zabaw w Wołoskowoli w gminie Stary Brus jest już gotowy.

Najmłodsi mieszkańcy tej miejscowości mieli wcześniej miejsce do zabawy, ale nie było ono spełnieniem ich marzeń. Korzystając ze środków Unii Europejskiej władze gminy zdecydowały się więc na zorganizowanie obiektu, który będzie się różnić od „swojego poprzednika” praktycznie wszystkim.

Dzieci mogą tutaj korzystać m.in. z zestawu zabawowego, karuzeli, huśtawek, bujaków i tablicy do malowania.

Wszystko jest do dyspozycji nie tylko najmłodszych mieszkańców jednej miejscowości. Wołoskowola jest jedną z większych wsi w gminie, z filią przedszkola, do którego uczęszczają maluchy także z pobliskiego Wielkiego Łanu i Marianki.

Nowy obiekt kosztował prawie 25 tysięcy złotych, z czego 80 procent kosztów netto to środki z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(fot. UG Stary Brus)