Na wesoło witali tegoroczną wiosnę najmłodsi mieszkańcy gminy Stary Brus. W czwartek 26 marca w miejscowym zespole szkół wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego i punktu w Wołoskowoli, które zaprosiły swoich starszych kolegów, rodziców, dziadków i pracowników placówek oświatowych.

- To już czwarty taki koncert w wykonaniu małych artystów. W ubiegłym roku odbył się on pod hasłem „Autostopem przez Europę”, a teraz była to „Moda – Wiosna 2015″ – mówią organizatorzy imprezy. Zgodnie z jej hasłem dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat dumnie paradowały po „wybiegu” w kolorowych strojach, uszytych przez rodziców, a także zaprezentowały spektakl teatralny, tańczyły oraz śpiewały o „Wiosennej tęczy” i o tym jak „Wiosna maszeruje”.

Publiczność, zgromadzona w sali gimnastycznej ZS w Starym Brusie, mogła podziwiać zdolności sceniczne prawie 60 maluchów, których do występów przygotowały wychowawczynie Urszula Grzywaczewska, Alina Karabowicz i Joanna Szewczyk.

Koncertowi towarzyszył kiermasz wielkanocnych ciast i innych wypieków, wykonanych przez rodziców dzieci z Punktu Przedszkolnego w Wołoskowoli. Pieniądze ze sprzedaży babek, szyszek, rurek, cytrynowców, serników, szarlotek i innych smakołyków zostały przekazane na potrzeby placówki.

Już w piątek 27 marca pierwsza grupa dzieci pojechała do Włodawy, gdzie mogła poszaleć w „Dziecięcym raju”. Kolejna „dziecięca delegacja” wyjedzie w przyszłym tygodniu. Organizatorzy podkreślają, że obydwa wyjazdy są nie tylko formą aktywnego spędzenia czasu, ale również podziękowania za zaangażowanie w organizację wiosennego koncertu.

(fot. sxc.hu)

Mieszkańcy gminy Stary Brus mają już przydomowe oczyszczalnie ścieków. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską zakończyła się ponad dwa miesiące przed terminem.

- Zgodnie z umową prace miały być wykonane do końca maja, ale dzięki m.in. lekkiej zimie wykonawca uporał się z nimi znacznie wcześniej i w tym tygodniu nastąpił oficjalny odbiór ostatnich oczyszczalni – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.

Dzięki unijnym środkom w 10 miejscowościach powstało 51 instalacji. Najwięcej w Wołoskowoli, Kołaczach i Dominiczynie i Zamołodyczach, a pozostałe zostały wykonane w Holi, Kamieniu, Laskach Bruskich, Lubowierzu, Mariance i Skorodnicy.

Koszt budowy jednej oczyszczalni dla właściciela posesji to 2 tysiące złotych. Wszystkie kosztowały ponad 430 tysięcy złotych, z czego większość to środki z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wójt Paweł Kołtun podkreśla, że wkład własny gmina zapewniła z własnych środków budżetowych bez konieczności zaciągania kredytów czy pożyczek.

Władze gminy czekają teraz na ogłoszenie konkursów, w których będzie można pozyskać unijne dotacje na kolejne tego typu inwestycje. Chęć wybudowania następnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Stary Brus już zadeklarowali właściciele kolejnych kilkunastu posesji.

(fot. UG Stary Brus)

Jeszcze w tym miesiącu Gmina Stary Brus przekaże samorządowi wojewódzkiemu pieniądze na budowę chodnika w Nowym Brusie przy drodze 819 Parczew – Sosnowica – Hańsk – Wola Uhruska. Taką decyzję podjęli radni na sesji w środę 18 marca. Gmina dołoży do tej inwestycji 130 tysięcy złotych.

- Taki był warunek władz wojewódzkich, by w ogóle chodnik powstał. Chociaż ma być budowany przy drodze wojewódzkiej jej właściciel wyłoży na ten cel 40 procent środków, a gmina musi zabezpieczyć pozostałe 60 procent – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.

Jego zdaniem inwestycja powinna być zrealizowana szybko, ponieważ gmina ma już opracowaną dokumentację i pozwolenie na budowę, które również przekaże samorządowi wojewódzkiemu. W jego imieniu prace będzie prowadzić Zarząd Dróg Wojewódzkich, który po środowej decyzji Rady Gminy Stary Brus i otrzymaniu środków będzie mógł ogłosić przetarg na wykonanie robót.

Nowy chodnik w Nowym Brusie powstanie po jednej stronie drogi. Na końcu odcinka drogowcy przygotują przejście na drugą stronę, gdzie jest wybudowany w ubiegłym roku chodnik w sąsiednim Starym Brusie. – Planowany teraz odcinek to niecałe 300 metrów, ale kosztorysowa wartość inwestycji nie jest mała, bo to ponad 200 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną wykorzystane nie tylko na budowę chodnika, ale także przebudowę rowu wzdłuż jezdni i zjazdy. Ostateczne koszty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu – dodaje wójt Kołtun.

Podczas środowej sesji radni postanowili również, że tak jak w ostatnich latach także w budżecie na 2016 rok, nie będą wydzielać środków na fundusz sołecki.

(fot. arch. UG Stary Brus)

Jest nowy harmonogram bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Stary Brus. Pierwsze spotkania z prawnikami odbyły się we wrześniu, a potem były kontynuowane raz w miesiącu do końca 2014 roku. Teraz został ustalony terminarz na kolejnych pięć miesięcy tego roku.

Wszystkie spotkania będą się odbywać w trzeci czwartek miesiąca. Najbliższe konsultacje są planowane na 19 marca, następne na 16 kwietnia, a kolejne na 21 maja, 18 czerwca i 16 lipca.

By skorzystać z tej propozycji nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy w wyznaczonym terminie między 10.00 a 11.00 przyjść do urzędu gminy.

Specjaliści służą pomocą w sprawach rodzinnych, majątkowych, ubezpieczeniowych – zarówno cywilnych jak i karnych. Po poradę może się zgłosić każdy, bez względu na wiek, wykształcenie czy status majątkowy. Wszystkie porady są bezpłatne.

Wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun przypomina, że oprócz comiesięcznych wizyt przedstawicieli jednej z lubelskich kancelarii, mieszkańcy mogą też korzystać z porad radcy prawnego, zatrudnianego przez urząd, który jest dostępny co najmniej raz w tygodniu.

(fot. sxc.hu)


Władze gminy Stary Brus podzieliły pieniądze na kulturalne i sportowe zadania publiczne. Łącznie, działające na terenie gminy stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, otrzymają 23 tysiące złotych.

Na kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury i tradycji samorząd przekaże 20 tysięcy, a otrzyma je pięć podmiotów. Najwięcej, bo 8 tysięcy, zostało przyznanych Towarzystwu Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, które zorganizuje ,,Jarmark Holeński”. 4 tysiące trafią do Stowarzyszenia Kultury Regionalnej na „Brusowianki”, czyli upowszechnianie i kultywowanie starych obrzędów w Starym Brusie. Po 3 tysiące rozdysponowano na „Poleską Nutę” dla Stowarzyszenia Kultury Poleskiej oraz upowszechnianie i kultywowanie starych obrzędów w Kołaczach „Wesołe Sąsiadki” dla Towarzystwa Popularyzacji Piękna Polesia. Pozostałe 2 tysiące otrzyma, na organizację festynu, Stowarzyszenie Wspólnota Dla Rozwoju Wsi Stary Brus.

Pieniądze na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dostanie Uczniowski Klub Sportowy „Brus”, który za 3 tysiące złotych ma zorganizować turnieje piłki siatkowej i tenisa stołowego oraz „Dzień Sportu Gminnego”.

(fot. arch. IAS)

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie otrzyma za darmo tablety. To jedna z zaledwie dwóch placówek w powiecie włodawskim, które otrzymają wsparcie w ramach ogólnopolskiego projektu „Tablety w Twojej bibliotece”.

Początkowo wniosek o przyznanie nowoczesnych urządzeń nie został zaakceptowany do realizacji, ale jego ponowne rozpatrzenie przyniosło efekt. – Wprawdzie staraliśmy się o sześć tabletów, a otrzymamy trzy, ale to i tak ogromny sukces, ponieważ zainteresowanie bibliotek z całego kraju było ogromne. Drugą placówką z naszego powiatu, która otrzyma pomoc jest zdecydowanie większa placówka we Włodawie – cieszy się kierownik GBP w Starym Brusie Bożena Trubaj. Gdyby placówka otrzymała tyle urządzeń o ile się starała mogliby z nich korzystać także czytelnicy filii w Wołoskowoli. Bożena Trubaj nie wyklucza jednak, że przynajmniej od czasu do czasu będzie to możliwe, jeśli zajdzie taka potrzeba i będzie to zgodne z zasadami projektu.

O wsparcie starało się ponad 650 placówek z całej Polski, które uczestniczyły bądź uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek. Po weryfikacji wniosków specjalna komisja przyznała do 6 tabletów 121 bibliotekom, kolejne 112 placówek otrzymało po 3 takie urządzenia.

Na razie czytelnicy biblioteki w Starym Brusie mają do dyspozycji sześć stacjonarnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, w tym pięć w Starym Brusie i 1 w Wołoskowoli. Potrzeby są jednak zdecydowanie większe, a chętnych do korzystania z nowoczesnych technologii jest tak dużo, że czasem muszą czekać w kolejce. Nowe tablety poprawią tę sytuację.

(fot. sxc.hu)

Prawie 1140 mieszkańców gminy Stary Brus otrzymało w ostatnich tygodniach dary z Banku Żywności. Miejscowy ośrodek pomocy społecznej rozdysponował w sumie ponad 8 ton produktów o długim terminie przydatności do spożycia.

Pracownicy OPS-u rozpoczęli wydawanie darów jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a zakończą w przyszłym tygodniu. – Została niewielka część, która trafi do potrzebujących rodzin w najbliższych dniach. Większość odbierała makaron, konserwy mięsne, cukier, olej i mleko osobiście, ale byli też tacy, którzy z różnych powodów nie mogli do nas dotrzeć, dlatego to my pojechaliśmy z darami do nich – mówią pracownicy ośrodka pomocy w Starym Brusie.

Wsparciem zostały objęte nie tylko rodziny, które korzystają ze świadczeń społecznych, ale również osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Głównym kryterium przyznania pomocy był określony próg dochodu na jednego członka rodziny, ale zdarzały się przypadki, że dary trafiły również do mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia, a nie spełniają tego warunku.

Dzięki programowi pomocy dla najuboższych obywateli Unii Europejskiej FEAD Banki Żywności w Polsce rocznie docierają z darami do 1,5 milionów potrzebujących osób.

(fot. bankizywnosci.pl)

Władze gminy Stary Brus apelują do mieszkańców o włączenie się w akcję pomocy dla Ukrainy. Dary można składać do końca lutego w sekretariacie urzędu gminy.

Mogą to być nowe koce, narzuty czy pledy, chemia gospodarcza i środki czystości, pieluchy i inne artykuły dla dzieci oraz żywność z długim terminem przydatności do spożycia.

Osoby, które chcą wesprzeć potrzebujących finansowo mogą to zrobić wpłacając dowolne kwoty na rachunek koordynatora akcji, czyli Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin, nr rachunku: 88 1240 5497 1111 0010 5609 5550 z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”.

Ze względu na napiętą sytuację polityczną i konflikt zbrojny na wschodzie Ukrainy wiele tysięcy ludzi zostało pozbawionych dachu nad głową, przesiedlonych lub zmuszonych do ewakuacji. Pomysłodawcy akcji wierzą, że tej trudnej chwili mogą oni liczyć na życzliwość i bezinteresowną pomoc tych, którym cierpienie i krzywda drugiego człowieka nie są obojętne.

(fot. arch. UG Stary Brus)

Maluchy z Punktu Przedszkolnego w Wołoskowoli w gminie Stary Brus obchodziły Dzień Babci i Dziadka w piątek 30 stycznia. Tego dnia dzieci zaprosiły swoich najlepszych przyjaciół i powierników na uroczyste spotkanie, by podziękować za wsparcie, opiekę i cenne rady.

Podczas części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem nauczycielki Joanny Szewczyk, były tańce, wierszyki i piosenki o głównych bohaterach uroczystości, a także gratulacje i życzenia długich lat życia w zdrowiu i radości.

Maluchy zadbały o ucztę duchową dla uczestników święta, natomiast ich rodzice przygotowali słodki poczęstunek.

Oprócz babć i dziadków wśród gości piątkowego spotkania byli posłanka Beata Mazurek, wójt Paweł Kołtun i dyrektor Zespołu Szkół w Starym Brusie Elżbieta Kloc.

(fot. UG w Starym Brusie)