Będzie wygodniej i bezpieczniej. Za dwa miesiące w Starym Brusie powstanie ostatni odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 819 Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska. Zarząd Dróg Wojewódzkich, który poprowadzi tę inwestycję, w czwartek 18 września rozstrzygnął przetarg na wykonanie robót.

- Długość brakującego odcinka może nie jest imponująca, bo to niespełna 200 metrów, ale jego brak jest dosyć uciążliwy. Do tej pory piesi mogą bezpiecznie poruszać się po chodniku, wybudowanym w części miejscowości, a w pewnym miejscu są zmuszeni korzystać z pobocza, albo jezdni, co przy tak ruchliwej trasie nie jest najlepszym rozwiązaniem – mówi wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun. Po zakończeniu inwestycji problem ten będzie rozwiązany.

Jej koszt to prawie 70 tysięcy złotych, z czego ponad 30 tysięcy będzie pochodzić z budżetu samorządu. Nowy chodnik ma być gotowy do 20 listopada.

To nie jedyna inwestycja drogowa w gminie Stary Brus. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie samorząd modernizuje prawie kilometrowy odcinek drogi do pól we wsi Wielki Łan. Te prace będą kosztować około 50 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy gmina otrzyma od samorządu wojewódzkiego.





W ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy w gminie Stary Brus powinno powstać ponad 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja zostanie zrealizowana jeśli samorząd otrzyma na ten cel pieniądze z Unii Europejskiej.

Wniosek o dofinansowanie został już zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, który dzieli środki. – Zarówno ocena formalna jak i merytoryczna wypadły pozytywnie, dlatego wierzymy, że otrzymamy te pieniądze. Zanim jednak zakończy się cała procedura, związana z przyznaniem dotacji już teraz szukamy wykonawcy robót – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt Paweł Kołtun.

W sumie w 10 miejscowościach ma powstać 51 oczyszczalni. Najwięcej w Wołoskowoli, Kołaczach i Dominiczynie i Zamołodyczach. Pozostałe są planowane w Holi, Kamieniu, Laskach Bruskich, Lubowierzu, Mariance i Skorodnicy.

Według wójta Kołtuna przydomowe oczyszczalnie to najlepszy sposób na rozwiązanie problemu ścieków, tam gdzie gminna sieć kanalizacyjna nie może być doprowadzona ze względów technicznych, albo jej budowa nie jest uzasadniona ekonomicznie. Korzystanie z przydomowych oczyszczalni jest tańsze od opróżniania szamb i bardziej ekologiczne. Część kosztów instalacji pokrywają właściciele posesji, ale w przypadku przyznania unijnej dotacji ich wkład nie powinien być zbyt uciążliwy. Ostateczne koszty będą znane po przyznaniu dofinansowania i rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie oczyszczalni.

Firmy, które chciałyby zrealizować tę inwestycję mogą składać oferty do 25 września. Wszystkie prace mają być wykonane do końca maja przyszłego roku.

(fot. sxc.hu)

Mieszkańcy gminy Stary Brus, którzy chcą realizować swoje pomysły za pieniądze z Unii Europejskiej, mogą dowiedzieć się na miejscu co trzeba zrobić, by te środki pozyskać.

W piątek 12 września w urzędzie gminy będzie czynny Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Eksperci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego będą do dyspozycji zainteresowanych między 9.00 a 14.00 w sali konferencyjnej urzędu.

Konsultanci wyjaśnią jak starać o dofinansowanie, z jakiego programu skorzystać ubiegając się o dotacje na konkretne przedsięwzięcie, a także poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznawania środków. Podpowiedzą też jak realizować projekty zgodnie z unijnymi wymogami i jak je rozliczać.

Wszystkie usługi są bezpłatne. Dotyczy to zarówno samych informacji, jak też wszelkich informatorów, broszur i ulotek, związanych z funduszami europejskimi.

(fot. sxc.hu)





W gminie Stary Brus zakończyła się inwentaryzacja azbestu. To pierwszy tak pełny raport w tej sprawie. Wynika z niego, że na terenie gminy jest prawie 2 tysiące 550 ton szkodliwych substancji.

Zdecydowana większość wyrobów, zawierających azbest znajduje się na dachach. Część została już zdjęta i zalega na posesjach mieszkańców. W jednostkach samorządowych do usunięcia pozostało około 70 ton azbestu.

- To bardzo ważne informacje, ponieważ na tej podstawie będziemy mogli ubiegać się o dotacje na usuwanie azbestu. Dzięki temu mieszkańcy nie muszą za to płacić, a korzyści dla ich zdrowia i czystości środowiska są nie do przecenienia – mówi wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun. Do tej pory starając się o dofinansowanie samorząd opierał się jedynie na szacunkowych danych, podawanych przez właścicieli posesji.

By pozbyć się eternitu od kilku lat mieszkańcy gminy Stary Brus korzystają ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tej pomocy w tym roku z kilkunastu posesji zostanie wywiezionych prawie 35 ton szkodliwych substancji. Firma, która je zabiera i utylizuje, powinna zakończyć wykonanie tej usługi na zlecenie samorządu do końca tego miesiąca.

W 2014 roku wnioski o dofinansowanie zdjęcia, transportu i utylizacji azbestu złożyło 12 właścicieli posesji, ale chętnych było więcej. Liczba przyjętych do realizacji wniosków jest jedna uzależniona od kwoty dofinansowania, którą otrzymuje gmina. Kolejni mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dotacje wiosną przyszłego roku.

Wszystkie informacje, zebrane podczas zakończonej właśnie inwentaryzacji znajdują się już w krajowej bazie danych o wyrobach zawierających azbest.

(fot. sxc.hu)

Tegoroczne wakacje przechodzą do historii. Uczniowie szkoły w Starym Brusie spotkają się 1 września na inauguracji nowego roku szkolnego. Przez wakacje w szkole wiele się zmieniło, zwłaszcza w salach przeznaczonych do nauki i zabawy najmłodszych dzieci.

W placówce zostały wyremontowane toalety. Dzięki pozyskanym przez gminę pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego remontowany jest plac zabaw, a także została doposażona świetlica oddziału przedszkolnego. Do świetlicy zakupiono nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny, w tym tablice interaktywne. Po zakończeniu inwestycji przyszkolny plac zabaw będzie nie tylko atrakcyjniejszy, ale także bezpieczniejszy dla jego małych użytkowników. Prace potrwają do końca września.

W czasie roku szkolnego najstarsi uczniowie będą mogli doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Dotyczy to chętnych uczniów z trzeciej klasy gimnazjum, zainteresowanych udziałem w projekcie Youngster. Celem tego programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Gimnazjaliści już w pierwszej połowie września napiszą test, który pozwoli określić poziom językowy oraz przydzielić uczniów do właściwych grup zaawansowania.

Samorząd zapewnił dzieciom i młodzieży spoza Starego Brusa dojazd do szkoły. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym uczniów będą dowoziły autobusy PKS z Włodawy. Dla samorządu to wydatek ponad 85 tysięcy złotych. To kwota zbliżona do kosztów poniesionych za dowóz dzieci w minionym roku szkolnym. W roku 2014/2015 do Zespołu Szkół w Starym Brusie będzie dojeżdżać około 150 dzieci.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1 września poprzedzi msza święta w intencji uczniów i nauczycieli, która zostanie odprawiona o 8.15 w szkolnej sali sportowej. Po mszy odbędzie się uroczyste spotkanie całej społeczności szkolnej, po którym uczniowie udadzą się do swoich klas.

(fot. arch. ZSP w Starym Brusie)

Grzyby już są! Tak donoszą grzybiarze i leśnicy. Informacje potwierdzają dane zawarte na stronach internetowych dla miłośników smacznych darów lasu. Z aktualnej mapy występowania grzybów zamieszczonej na stronie http://www.grzyby.pl/ wynika, że sporo jest ich w lasach gminy Stary Brus.

Lasy w okolicach Starego Brusa zawsze były atrakcyjne dla grzybiarzy.

Zajmują ponad 40 procent powierzchni gminy i w całej Lubelszczyźnie

słyną z bogactwa runa leśnego. Gdy przychodzi sezon na grzybobranie,

nie tylko w weekendy, ale też dni powszednie pobocza na terenach

leśnych zastawione są autami. Nierzadkim widokiem są autokary i busy

przywożące do lasów całe wycieczki grzybiarzy.

Ale nie tylko na grzyby warto się jesienią wybrać do lasów gminy Stary

Brus. Relaks i czyste powietrze podczas leśnych wypraw znakomicie

regenerują siły do pracy i nauki.

A do grzybiarzy jeszcze tylko jeden apel – nie zbieramy grzybów, co do

których nie mamy pewności, że są jadalne. Przypominając o tej

zasadzie, pracownicy SANEPIDU zachęcają grzybiarzy o mniejszym

doświadczeniu do odwiedzania stacji w których dyżurują grzyboznawcy

lub przynajmniej sięgnięcia do informacji zawartych na stronie

internetowej http://grzybyjadalne.wordpress.com/

(fot. IAS)

Świetlica wiejska w Kołaczach w gminie Stary Brus kończy wakacyjną akcję dla dzieci. W sobotę 30 sierpnia organizuje ostatnie spotkanie pełne atrakcji.

Zabawa rozpocznie się o 14.00. Dla tańczących przygotowano dyskotekę, dla śpiewających – karaoke. Dla wszystkich gry, zabawy i konkursy. Organizatorzy zaprosili też policjanta. Przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym niezwykle cenne ze względów bezpieczeństwa, są wskazówki między innymi: jak poruszać się po drogach lub o czym pamiętać, by być widocznym dla kierowców.

Świetlica wiejska w Kołaczach przez całe wakacje zapewniała atrakcje dzieciom. Z opieki skorzystało prawie 40 osób. Każdego dnia do świetlicy przychodziło około 20 dzieci w wieku od 2 do 14 lat.

Zajęcia odbywały się codziennie od godziny 10.00 do 14.00. Najmłodsi bawili się pod opieką rodziców. Starsze dzieci korzystały z różnych zabaw świetlicowych. Nie zabrakło też wycieczki. Samorząd gminy sfinansował wyjazd do Zamościa, gdzie uczestnicy zajęć w świetlicy w Kołaczach odwiedzili zamojskie ZOO, a po spacerze wśród egzotycznych zwierząt, dzieci pod opieką rodziców i opiekunów wędrowały po renesansowej starówce.

Gospodarze świetlicy w Kołaczach zapowiadają już kolejne atrakcje w dniach wolnych od zajęć szkolnych. Na ferie zimowe z pewnością przygotują ciekawy program zabaw dla dzieci.

(fot. arch. ZS w Starym Brusie)

Rok szkolny niebawem się zaczyna. Gmina Stary Brus wybrała właśnie przewoźnika, który będzie dowoził uczniów do szkoły. Transport zapewni włodawski PKS.

Firma z Włodawy proponuje najkorzystniejsze warunki świadczenia usługi, więc podobnie jak w minionym roku, także w obecnym roku szkolnym 2014/2015 będzie dowoziła uczniów z terenu gminy do Zespołu Szkół w Starym Brusie.

Podpisana umowa na świadczenie usług przewozowych obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku.

Zapewnienie transportu do szkoły w Starym Brusie dzieciom z innych miejscowości gminy to dla samorządu wydatek ponad 85 tysięcy złotych. To kwota zbliżona do kosztów poniesionych za dowóz dzieci w minionym roku szkolnym.

W roku 2014/2015 do Zespołu Szkół w Starym Brusie będzie dojeżdżać około 150 dzieci.

(fot. arch. IAS)

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash